אקולייזר לד לרכב

מדבקת אקולייזר LED לרכב בחלון האחורי של המכונית שלך, מהבהבת על ידי מוסיקה ברכב למה שאתה מקשיב. מדבקה לרכב אל בשבילכם.