Neocube - כדורים מגנטיים

Neocube - כדורים מגנטיים מורכבים מ- 216 מגנטים נפרדים בעלי אדמה נדירה בעלי אנרגיה גבוהה. כדורי באקי מאפשרים ליצור ולשחזר מספר שערורייתי של צורות ודוגמאות.