תנאים

תנאי המכירה הכלליים שלהלן מסדירים את ההצעה והמכירה של מוצרים ו / או שירותים באתר סחר אלקטרוני www.cool-mania.com ("אתר"). אנא קרא בעיון את התנאים הכלליים הללו לפני הזמנת מוצרים כלשהם.

Media Leaders sro, חברה הרשומה בסלובקיה (מספר רישום עסקי 46 406 999, קוד מס ומס 'מע"מ SK2023368787, יש את המשרד הרשום שלה בסלובקיה, בכתובת Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, סלובקיה. Media Leaders הוא המחזיק בתואר -אתר מסחר Cool-mania

1. תחום יישום האתר

1.1 החנות המקוונת Cool-mania שמורה למכירות קמעונאיות. Cool-Mania מציעה מוצרים למכירה אך ורק ללקוחות "משתמשי קצה", כלומר "צרכנים". הוא נחשב כ"צרכן "כל אדם שקונה סחורה למטרה שאינה קשורה לפעילות מסחרית, אומן או מקצועית המתבצעת בעסקיו. אם המשתמש אינו "צרכן" מוזמן להימנע מהגשת הזמנות בחנות המקוונת; Cool-mania שומרת לעצמה את הזכות לא לעבד הזמנות שבוצעו ממשתמשים שאינם "צרכנים" וכל הזמנה שאינה תואמת את המדיניות העסקית של Cool-mania.

1.2 כל המידע הכלול באתר אינו מהווה הצעה מחייבת למכירת מוצרים בכל מדינה או מיקום כלשהו.

מוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ניתנים לרכישה ונשלחים רק ללקוחות המתגוררים ומסמנים כיעד ברחבי העולם.

1.3 רכישת המוצרים באתר מותרת לאנשים המבטיחים גיל שמונה עשרה (18) לפחות ויכולים ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית.

1.4 מכירת המוצרים באתר מהווה חוזה מרחוק המופעל על פי סעיפים 50 ופרק. צו החקיקה הסלובקי מס '206 מיום 6 בספטמבר 2005 ("קוד הצרכן") ועל ידי צו החקיקה הסלובקי נ' 70 מיום 9 באפריל 2003, המכיל את תקנת המסחר האלקטרוני

1.5 תנאי המכירה הכלליים החלים הם אלה שפורסמו במועד העברת הזמנת הרכש. הם עשויים להיות מתוקנים מעת לעת בהתחשב בשינויים רגולטוריים אפשריים. כל שינוי ייכנס לתוקף מיום הפרסום באתר האינטרנט

2. קבלת תנאי מכר כללים וכריתת חוזה

2.1 אנגלית היא השפה הזמינה לסיום החוזה. החוזה נכרת במדינות האיחוד האירופי, כמפורט בפרגראף לעיל 1.2

2.2 הלקוח נדרש לקרוא בתשומת לב את התנאים וההגבלות הללו. הלקוח מוזמן להוריד, לשמור או להדפיס עותק ממנו, כמו גם מידע על זכות המשיכה וכל מידע אחר שמספקת Cool-mania באתר, לפני או במהלך תהליך הרכישה.

2.3 לסיום רכישת מוצר אחד או יותר באתר, על הלקוח למלא את טופס ההזמנה ולשלוח אותו ל- Cool-mania, אלקטרונית, בהתאם להוראות המופיעות באתר במהלך שלבי ההזמנה.

2.4 על ידי הגשת טופס הזמנה דרך האתר (קדימה), הלקוח מקבל ללא תנאי ומסכים למלא אחר תנאי המכירה הכלליים הללו בחוזה שלו עם Cool-mania. במקרה של אי הסכמה בתנאים מסוימים הכלולים בתנאי המכירה הכלליים הללו, המשתמש מוזמן שלא להגיש שום טופס הזמנה לרכישה באתר האינטרנט.

2.5 Cool-mania תגיש את טפסי ההזמנה במאגר מידע בהתאם לתנאי החוק. הלקוח יכול לקבל גישה לטופס ההזמנה שלו, דרך הסעיף " http://www.cool-mania.com/user/in " באתר.

2.6 לאחר שהלקוח הגיש את הזמנתו, Cool-mania תשלח דוא"ל "אישור הזמנת הזמנה" המאשר בקבלתו.
דוא"ל זה מציג תמצית של המרכיבים החיוניים של ההזמנה: נתונים אישיים שהוזנו על ידי הלקוח, כתובת משלוח, פרטי המוצרים שהוזמנו (תיאור וכמות), פרטי מחיר, אמצעי תשלום, עלויות משלוח, כל עלויות נוספות בסופו של דבר וכן כמידע על זכות הנסיגה וסיכום של תנאי המכירה הכלליים. הלקוח מתחייב לוודא את תקינותם ולמסור תיקונים בסופו של דבר באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]
הודעת דואר אלקטרוני זו אינה מהווה קבלה של ההזמנה, אלא רק אישור על קבלתה נכונה של המערכות המתאימות של Cool-mania. הלקוח ימצא גם את "מספר ההזמנה" האישי שלו, שיש להשתמש בו בכל אחר בעקבות תקשורת עם Cool-Mania.

2.7 החוזה בין Cool-mania ללקוח יושלם רק כאשר Cool-mania תאשר כי ההזמנה התקבלה בדוא"ל "אישור הזמנה ומשלוח"

2.8 כל דוא"ל שנשלח ללקוח המאשר את מצב הזמנתו (כגון דוא"ל של "בקשת מידע נוסף" או דוא"ל של "הודעה על איחור במסירה"), או התקשרות בעל פה אודות ההזמנה אין לראות בה קבלה.
השלמת החוזה מתבצעת עם משלוח המוצרים שהוזמנו, אלא אם כן Cool-mania לא הודיעה ללקוח על אי קבלתו, או שהלקוח ביקש לבטלו.

2.9 Cool-mania שומרת לעצמה את הזכות לסרב או להגביל הזמנות שאינן נותנות מספיק ערבויות לפירעון או שאינן שלמות או שגויות. כמו גם הזמנה הקשורה למוצרים שאינם זמינים עוד (אזל מהמלאי)
במשפטים אלה, Cool-mania מתקשרת בדוא"ל ללקוח בהקדם האפשרי כי החוזה אינו נכרת וכי הזמנת הרכש לא התקבלה, תוך ציון הסיבות לסירוב.
במקרה של תשלום שכבר הושלם, Cool-mania מספקת החזר ללקוח עבור הסכום שכבר חויב בהיפוך העסקה (ראה סעיף 13. שיטת החזר כספי)
כמו כן, Cool-Mania שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות מכל לקוח איתו יש ל- Cool-Mania מחלוקת משפטית מתמשכת בנוגע להזמנה קודמת. Cool-mania רשאית לבטל כל הזמנה אם היא חושדת בפעילות הונאה ועשויה לסרב לעבד הזמנות מלקוחות עם היסטוריית הזמנות קודמת.

3. מידע על המוצר וזמינות המוצר

3.1 המאפיינים העיקריים של כל מוצר מוצגים בכל "דף מידע על מוצרים" על בסיס המידע שמספק היצרנים. Cool-mania, שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל דף פרטי מוצר ללא הודעה מוקדמת.

3.2 Cool-Mania ינסה כמיטב יכולתם לייצג תמונות קרוב ככל האפשר למוצרים המוצעים למכירה.
צבעי המוצרים, לעומת זאת, עשויים להיות שונים מהאמיתיים בהתאם להגדרות מערכות המחשב בהן משתמש המשתמש.
התמונות במפרט המוצר עשויות להיות שונות גם בגוון הצבע, בגודל, או בקשר לאביזרי מוצרים כלשהם. לעניין הסכם הרכישה יגבר תיאור המוצר הכלול בטופס ההזמנה שנשלח על ידי הלקוח

3.3 באתר יכול להיות מוצג גם מידע תומך ברכישה בעל אופי כללי, כמו אלה שנמצאו, למשל, או במדריך הרכישה של המונחים.
מידע זה ניתן כחומר אינפורמטיבי כללי, שאינו תואם למאפיינים אמיתיים של מוצר אחד. לעניין הסכם הרכישה יגבר תיאור המוצר הכלול בטופס ההזמנה שנשלח על ידי הלקוח.

3.4 ב"עמוד מידע על המוצר "לכל מוצר יש סעיף מיוחד המכיל מידע אודות" זמינות המוצר ". הלקוח רשאי לרכוש רק מוצרים עם ההצהרה הבאה "במלאי".
במקרה שסטטוס המוצר הוא " אזל מהמלאי " הלקוח יכול להמשיך בהזמנת המוצר ו- Cool-mania מטעם הלקוח יורה עליו לספק. כאשר המוצר זמין, Cool-mania תודיע על כך ללקוח באמצעות דוא"ל.

3.5 שימו לב כי הוספת מוצר לעגלת הקניות אין פירושה שהמוצר שמור אוטומטית ללקוח.
המוצר עדיין זמין לרכישה על ידי לקוחות אחרים עד להגשתם ולהודעת אישור ההזמנה על ידי Cool-mania, בהתאם לתנאי מכירה אלה.
זה יכול להיות תלוי בהזמנות רכש בו זמנית באתר. יתכן, מסיבות טכניות, כי "מוצר זמין" עלול להיעשות במלאי לאחר העברת ההזמנה, ולכן יש צורך להמתין לאספקה חדשה. במקרה זה, הלקוח יידווח מייד בדואר אלקטרוני ("מוצר שמור" או "עיכוב מסירה") והוא רשאי לבקש לבטל את ההזמנה בכל עת לפני משלוח המוצר על ידי לחיצה על כפתור "ביטול" הכלול ב המייל.

3.6. במקרה של אי זמינות המוצר שהוזמן, הלקוח יקבל הודעה בדואר אלקטרוני באופן מיידי ובכל מקרה תוך שלושים (30) יום מהיום שלאחר העברת ההזמנה. אם התשלום כבר הושלם, Cool-mania מספקת במקביל להחזר ללקוח עבור הסכום שכבר חויב בגין ביטול העסקה. (ראה סעיף להלן: 13. הליכי החזר כספי)

4. מחיר, עלויות משלוח, מיסים וחובות

4.1 כל המחירים המפורסמים באתר הינם באירו (יורו) להמרה למטבעות אחרים על פי שערי החליפין הנוכחיים. הם כוללים מע"מ (20%) אם המוצרים נשלחים ונמסרים ברחבי העולם.

4.2 Cool-Mania שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר המוצרים בכל עת. מובן כי מחיר המוצר שיגבה מהלקוח הוא זה שמוצג באתר בזמן הגשת ההזמנה. עלייה או ירידה בסופו של דבר לאחר העברת ההזמנה, לא ייחשבו.

4.3 מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. עלויות משלוח נגבות מהלקוח, וישולמו על ידי הלקוח יחד עם תשלום מחיר ההזמנה הכולל.
הסכום עבור כל ההזמנות הוא 8 יורו (כולל מע"מ) בעגלה במהלך הליך הרכישה המקוון ולפני סיומו, וכן בדואר האלקטרוני "אישור הזמנה ומשלוח".

4.4 מחיר ההזמנה הכולל (עם אינדיקציה נפרדת של עלויות המסירה וכל הוצאות נוספות אחרות) מוצג תמיד בעגלה בסוף הליך הרכישה ". סך כל זה (שיצוין ללקוח בסעיף" הזמנת הזמנה. אישור "ובהודעות" אישור הזמנה ומשלוח ") יהיה הסכום הכולל המגיע על ידי הלקוח ביחס להזמנת הרכש. שום דבר אינו חייב מהלקוח בסכום זה, למעט מכס בסופו של דבר (ראה סעיף להלן) .

4.5 משלוח ליעדים ספציפיים מאוד עשוי לדרוש עמלות ועלויות נוספות המוטלות על המקבל ומשולמות עם משלוח המוצרים ישירות לרשויות המס והמכס או לשליח. הלקוח משפה את Cool-Mania ממסים, היטלים וחיובים כאלה. עם זאת כל מס, היטל, הוצאה או חובה אחרת הניתנים בחוקים של כל מדינה ספציפית בה המוצרים נשלחים ונמסרים, יישאו במלואם על הלקוחות.

5. כיצד לרכוש

5.1 רכישת מוצר באתר אפשרית עם או בלי הרשמה. ההרשמה מאפשרת ללקוח לקבל מגוון שירותים נוספים על ידי יצירת פרופיל אישי.

5.2 בספט המקוון, הלקוח בוחר ומוסיף לעגלה את המוצרים הזמינים והניתנים להזמנה, כמתואר ב"עמוד מידע על המוצר "הרלוונטי. במהלך הזנת ההזמנה נדרש הלקוח למסור מידע אישי מסוים (נתונים אישיים, יעד נתונים, מספר טלפון קווי ומספר סלולרי, כתובת דואר אלקטרוני); ולהכניס פרטים תקפים של כרטיס האשראי שהוא אחראי מבחינה משפטית, או אמצעי תשלום אחרים (כמתואר בתנאי מכירה אלה).

5.3 Cool-Mania שומרת לעצמה את הזכות לבקש מידע נוסף ותיעוד על מנת לוודא את זהותו ובעלותו של הלקוח לתשלום. הלקוח מתחייב כי כל המידע שנמסר נכון, מדויק ומלא (ראה סעיף הבא בנושא אמצעי תשלום).

5.4 לאחר ביצוע ההזמנה (הועבר), הלקוח מוזמן להדפיס או לשמור עותק אלקטרוני שלו ועדיין לשמור על תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים, בהתאם להוראות המכר מרחוק

5.5 הלקוח שביצע את ההזמנה באמצעות כניסה (פירושו שהוא לקוח רשום ויצר פרופיל משלו).

5.6 לאחר אישור ללקוח על קבלה נכונה של טופס ההזמנה (ראה נקודה 2.6), Cool-mania מעבדת את ההזמנה ומאמתת את הנתונים שהזין הלקוח, אמצעי תשלום, הכנת המוצרים במחסן. במקרים מסוימים ייתכן שיהיה צורך ליצור קשר טלפוני עם הלקוח או לבקש תיעוד נוסף (ראה סעיף אמצעי תשלום)

5.7 Cool-mania מתקשר עם קבלת ההזמנה באמצעות שליחת דוא"ל "אישור הזמנה ומשלוח" המכיל סיכום המידע שכבר נמצא בטופס ההזמנה: נתוני יעד, תיאור וכמות המוצרים שהוזמנו, אמצעי תשלום, מסירת נתונים.

5.8 במקרה של סירוב, הלקוח יקבל הודעה על ידי Cool-mania בהקדם האפשרי (ובכל מקרה תוך 30 יום מיום ביצוע ההזמנה) באמצעות שליחת דוא"ל "הודעת ביטול הזמנה" ובו הסיבות. במקרה של תשלום שכבר הושלם, Cool-mania מספקת בהקשר להחזר הלקוח עבור הסכום שכבר חויב בהיפוך העסקה (ראה סעיף 10. שיטת החזר כספי)

6. אמצעי תשלום

כאמור בסעיף 4.2 (מחיר מוצר, עלויות משלוח, מיסים וחובות) שימו לב כי כל העסקאות, כולל מטבע, מתורגמות ליורו בעקבות תשלום הלקוח.

6.1 תשלום בכרטיס אשראי

6.1.1 במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הסכום הקשור לרכישה יחויב על ידי הבנק באופן מיידי, בתום העסקה שבוצעה על ידי הלקוח באופן מקוון.

6.1.2 בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, יופנה מושב האינטרנט מאתר האינטרנט לדף בטוח באתר האינטרנט של GP WEBpay (SSL). באתר כזה הלקוח יוכל להשלים את תשלום המחיר
בשום זמן בתהליך הרכישה Cool-mania אינה מסוגלת לדעת מידע על כרטיס האשראי של הלקוח. הנתונים אינם נגישים על ידי Cool-mania או צדדים שלישיים, ולא בעת ביצוע ההזמנה או במועדים מאוחרים יותר. שום ארכיון של Cool-Mania לא שומר על נתונים כאלה. בשום מקרה לא ניתן להחזיק את Cool-Mania באחריות לכל שימוש מרמה או בלתי חוקי על ידי צדדים שלישיים, בתשלום מוצרים שנרכשו באתר.

6.1.3 Cool-mania שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח בדואר אלקטרוני לשלוח עותק של החלק הקדמי / האחורי של תעודת זהות תקפה. בקשת הדואר האלקטרוני תציין את התקופה בה צריך לקבל את המסמך על ידי Cool-mania. בכל מקרה מונח זה לא יכול להיות יותר מחמישה ימי עבודה. בהמתנה למסמך המבוקש, ההזמנה תושעה. במקרה של בקשה, הלקוח מתבקש לשלוח את כל המסמכים המבוקשים בזמן שנקבע. אם Cool-mania לא תקבל מסמכים אלה בזמן המבוקש כמו בבקשת הדואר האלקטרוני או תקבל מסמכים לא חוקיים או שפג תוקפם. החוזה יהיה בהתאם ולצרכי אמנות. 1456 סמ"ק, וההזמנה תבוטל לאחר מכן, למעט הזכות לפיצוי בגין כל נזק ש- Cool-Mania עלול להיתקל כתוצאה מהתנהלות הלקוח. על סיום ההתקשרות, הלקוח יקבל הודעה בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מיומיים לאחר המועד האחרון להגשת המסמכים הנדרשים על ידי Cool-mania ויגרום לביטול ההזמנה ויוחזר לסכום ששולם. אם Cool-mania תקבל את התיעוד הנדרש בזמן שנקבע, תנאי המסירה, כלומר לקיחת האחראי על המוצר על ידי השליח, יועברו ללקוח לאחר אישור העסקה על ידי המרכז המונע סיכון הונאה.

6.1.5 Cool-Mania אינה יכולה לדעת ואינה מאחסנת את הנתונים בשום דרך המחוברת לכרטיס האשראי של הלקוח או לכל אמצעי תשלום אחר הקשור לחשבון זה).

6.2 העברה בנקאית

6.2.1 לקוחות יכולים לשלם באמצעות העברה בנקאית. טובין שהוזמנו יישלחו לאחר שקיבלנו את התשלום.

מספר חשבון : IBAN: SK9802000000002952352651

כתובת בנק הנמענים:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 ברטיסלבה 25
סלובקיה

קוד SWIFT (BIC): SUBASKBX

סמל משתנה (הפניה) : מספר ההזמנה שלך

7. משלוח

7.1 המונח "משלוח" מתייחס לרגע בו Cool-mania הפקידה את המוצר בידי המוביל המוגדר שלוקח את המוצר באחריות (הקריטריונים עשויים להשתנות בהתאם לסוג המוצר שהוזמן וביעד)

  • בדרך כלל מגיע תוך 5 ימי עבודה (יכול להשתנות בהתאם לארץ היעד)
  • דואר בינלאומי מחלקה ראשונה 'חתום למשלוח - בינלאומי' חתום עבור '
  • שירות שליחויות GLS - משלוח בינלאומי

7.2 תנאי המשלוח ותנאי המשלוח מוזכרים במפורש ביחס למוצר הבודד בכל "דף מידע על המוצר" הרלוונטי. תנאי המשלוח ייכנסו לתוקף מיום העברת ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת

7.3 אם מזמינים מספר מוצרים בבת אחת עם סטטוס זמינות שונה, Cool-mania תבצע משלוח אחד בלבד. המשלוח יתקיים בכבוד לזמנים הארוכים ביותר (למשל במקרה של מוצר אחד שהוזמן עם הסטטוס "אזל מהמלאי", יחד עם מוצר עם הסטטוס "במלאי", שני המוצרים יישלחו עם זמן המשלוח ארוך יותר, כלומר 30 ימים).

8. משלוח: אגרות ותנאים

8.1. משלוחים של מוצרים מתבצעים לכתובת הדואר של היעד שצוין על ידי הלקוח במודול ההזמנה.

דמי אריזה ומשלוח

תקן עולמי - 8 € (משלוח ברחבי העולם)

משלוח משלוחים ברחבי העולם

8.2 הלקוח נדרש לדווח על כל תכונות מיוחדות הקשורות למיקום המסירה של המוצר. במקרה שיימסרו מידע ופרטים שגויים, טעינת כל הוצאה נוספת ש- Cool-mania תעמוד בה כדי להשלים את מסירת המוצר תהיה אחראית על הלקוח.

8.3 מסירת ההזמנה מתייחסת למפלס הרחוב. אנו לא מספקים לתיבות דואר, סניפי דואר ואיננו מספקים לחברה שלישית העוסקת בשילוח / הובלה.

8.4 כל האחריות והסיכון על הסחורה שנרכשה מחויבים על הלקוח מהרגע שבו לשירות הדואר יש חתימת הנמענים

8.5 כל נושא הנוגע לפיזיקה, התכתבות או השלמות של הסחורה שהתקבלה, חייב להיות מדווח על ידי הלקוח באופן מיידי ל- Cool-mania ולא יאוחר מחמישה ימים מיום המסירה באמצעות דיווח בדואר אלקטרוני ל- [email protected]

8.6 במקרה שהלקוח יבקש לשלוח מחדש את המוצר שנרכש, Cool-mania תמשיך למשלוח חדש השומר לעצמו את הזכות לשאת בתשלום, בנוסף לעלויות, עלות החזרת המוצר ל- Cool-mania.

8.12 במקרה שהמוצר שנרכש לא נמסר או מתעכב ביחס לתנאי המסירה המצוינים בסעיף המפרט, הלקוח רשאי לדווח עליו באמצעות הדוא"ל: [email protected] . חברת Cool-Mania תבחן את התלונה ותודיע על כך באופן מיידי ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני תוך חמישה עשר (15) ימי עבודה לכל היותר.

9. החזרות: זכות נסיגה

9.1 בהתאם לסעיפים 64 ולמשפט. לקוד הצרכן (צו חקיקה מס '206/2005), ללקוח "הצרכן" הזכות לחזור בו מרכישת המוצר ללא קנס ומבלי למסור כל נימוק, תוך (14) ימים מיום קבלת המוצר. על פי התנאים המפורטים בנקודות הבאות

9.2 Cool-mania מעניק ללקוח תנאים טובים יותר מהקבוע בצופן הצרכן (הקובע כי על הלקוח לשלוח הודעה בכתב תוך 14 יום, במכתב רשום בדואר עם קבלת החזר) בכדי לממש זכות זו, די בתקשורת יהיה תוך 15 ימי עסקים ממועד המסירה של המוצר, באמצעות הדוא"ל: [email protected] נושא: ("ברצוני להחיל את זכות הביטול)

9.3 על ידי מסירת המשיכה, על הלקוח לציין את מספר ההזמנה (שהונפק במועד הרכישה), המוצר או המוצרים שלגביהם הוא מתכוון לממש את זכות המשיכה שלו ולהביע באופן ברור את כוונתו לחזור מהרכישה

9.4 לאחר קבלת בקשת המשיכה באמצעות הדוא"ל, שירות הלקוחות של Cool-mania יספק מייד ללקוח הוראות כיצד להחזיר את המוצרים. יש לשלוח מוצרים לכתובת החברה המופיעה בדף יצירת הקשר.
יש להחזיר את המוצר בשלמותו, ללא שימוש, ולהשלים את כל חלקיו ואריזתו המקוריים (שקיות ו / או אריזות), בהתאם לתנאי הנקודות הבאות 9.5.

9.5 אופן החזרה - משלוח חזרה על ידי הלקוח

9.6 במקרה בו המשיכה לא בוצעה על פי סעיף. 64 ומשנה. קוד הצרכן, ובמיוחד אם המוצר אינו שלם על כל חלקיו ו / או מלווה באביזריו ו / או אלמנטים המהווים חלק בלתי נפרד (למשל, עדיין יש לצרף את התווית למוצרים עם החותם החד פעמי, חלק בלתי נפרד מהמוצר) ו / או אינו נמצא באריזה מקורית, או אפילו כשהוא ניזוק או בשימוש על ידי הלקוח (המוצרים לא נלבשו, נשטפו, לא נעשה בהם שימוש) למעט המגבלה הסבירה של גילוי נאות, היא עושה זאת לא כרוך בסיום ההתקשרות וכתוצאה מכך, לא יהיה זכאי להחזר הסכום ששילם הלקוח בגין המוצר. המוצר יישאר לרשות הלקוח במחסן של Cool-Mania, ימתין לאיסוף שלו, ובמקביל יבטל את בקשת המשיכה.

9.7 בהתאם לסעיף. 67, פיסקה רביעית, לקוד הצרכן, רק לאחר קבלת המוצר ורק לאחר אימות עמידה חיובית בתנאים ובנהלים למימוש זכויות נסיגה ובשלמות (כמפורט בפסקאות לעיל), Cool-mania תהיה, בתוך ארבעה עשר (14) יום מיום קבלת המוצר, ובכל מקרה תוך שלושים (30) יום מיום שנודע לקול-מאניה על בקשת המשיכה, החזר את הסכומים ששילם הלקוח. ההחזר כולל דמי משלוח, אך לא הסכום ששולם בגין רכישת "שירותי משלוח נוספים"

טופס תלונה - (צריך למלא ולשלוח עם סחורה שהוחזרה - להחיל שנתיים אחריות על פגמים במוצרים)

טופס נסוגה - (צריך למלא ולשלוח עם סחורה שהוחזרה עד 14 יום לאחר קבלת המוצר)

10. הליכי החזר כספי

10.1 ההחזר יתבצע עם ביטול עסקת תשלום (אם התשלום בוצע על ידי הלקוח באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית)

10.2 במקרה של אי התאמה בין מקבל המוצרים המצוין בטופס ההזמנה לבין מי שביצע את תשלום הסכום בגין הרכישה, החזר הסכומים, במקרה של זכות המשיכה, יבוצע על ידי Cool-mania, לאלה שביצעו את התשלום.

10.3 כאמור בסעיף 4.1, כל העסקאות שבוצעו על ידי לקוחות המתגוררים במדינה של האיחוד האירופי מומרות ליורו כתוצאה מהתשלום על ידי הלקוח. עבור תשלומים במטבעות שאינם אירו, Cool-Mania עדיין מחזירה את הסכום ביורו, סכום המטבע מחושב על פי יחס השינוי ביום בו מתבצע ההחזר. סיכוני שער החליפין מחויבים אפוא מהלקוח.

11. אחריות קונבנציונאלית

11.1 המוצרים הנמכרים באתר עשויים, בהתאם לאופיים, להיות מכוסים בערבות קונבנציונלית שהונפקה על ידי היצרן ("אחריות קונבנציונאלית"). הלקוח יכול להסתמך על ערבות זו רק כלפי היצרן. משך הזמן, הארכת הטריטוריה, תנאי השימוש, סוגי הנזק ו / או הפגמים המכוסים וכל מגבלות האחריות תלויות ביצרן הבודד ומצוינות בתעודת האחריות הכלולה בתיבת המוצר.

יצרן המוצרים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מפגמים במוצרים כאלה.
אחריות מסוג זה היא בעלת אופי וולונטרי והיא אינה מוסיפה, אינה מחליפה, אינה מגבילה או מחריגה ואינה משפיעה על האחריות המשפטית.

12. אחריות משפטית של 24 חודשים בגין ליקויי הקונפורמיות

12.1 בהתאם לקוד הצרכנים, כל המוצרים הנמכרים באתר ל"צרכן "מכוסים גם באחריות המשפטית של 24 חודשים המכסים אי התאמה לאיכות הנדרשת ומוצהרת בחוזים (על פי סעיפים 128 ואילך, רגל. לא. 206/2005). כדי לקבל שירות אחריות, על הלקוח לשמור את קבלת ההזמנה (אישור "אישור הזמנה ומשלוח" או תעודת משלוח שליח או הוכחת תשלום).

12.2 האחריות המשפטית של 24 חודשים מכסה פגמים או אי התאמה של המוצר, שאינם ניכרים בעת הרכישה, הקיימים במועד מסירת הסחורה, אם נעשה שימוש נכון במוצר, בהתאם לשימוש המיועד וכפי שנקבע על ידי היצרן (ההוראות הכלולות בתיעוד המצורף בסופו של דבר למוצר.
יש להוקיע את פגם ההתאמה, בכפוף לביטול האחריות, תוך חודשיים מיום גילויו.

12.3 טובין נחשבים בהתאם לחוזה אם ברגע המסירה לצרכן:

12.4 לפיכך אינם נכללים בהיקף האחריות המשפטית פגמים שנקבעו על ידי עובדות מקריות או אחריות הלקוח או על ידי שימוש במוצר אינם תואמים את השימוש המיועד לו ו / או צוין בתיעוד טכני למוצר.

12.5 במקרה של פגם או אי התאמה של המוצר, Cool-mania מספקת, ללא חיוב ללקוח, להשיב את תאימות המוצר: על ידי תיקון או החלפה של המוצר באחד אחר עם מאפיינים שווים או גדולים יותר. אחרת עם הפחתת מחיר מתאימה או סיום חוזה להחזר הסכום ששולם.

12.6 על מנת ליהנות מהאחריות המשפטית, על הלקוח לספק קודם כל את הראיות למועד הרכישה ומסירת הסחורה. רצוי שהלקוח, לצורך ראיות כאלה, ישמור עותק של הודעת הדואר האלקטרוני "אישור הזמנה ומשלוח", ש- Cool-mania שלחה או כל מסמך אחר המעיד על תאריך ביצוע הרכישה (למשל, תעודת משלוח שליח או הוכחת תשלום).

12.7 על הלקוח לשלוח לקול-מאניה תקשורת ספציפית המחייבת ביטול אי התאמה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] נושא: המוצר ערק

12.8 במקרים שבהם יישום הערבות קובע החזרת המוצר לתיקון הליקוי, על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מלאה על כל חלקיו (כולל אריזה וכל ציוד תיעוד ואביזרים). כדי להגביל את הנזק לאריזה המקורית, מומלץ להכניס אותה לארגז אחר. יש להימנע מהצמדת תוויות או קלטת ישירות על אריזת המוצר המקורית.

12.9 אם הפגם לא נמצא או אם לא אמור היה להיות אי התאמה של המוצר, על פי צו חקיקה מס '206/2005, הלקוח יחויב בכל עלויות בדיקה ותיקון, וכן כל עלויות אחרות ( תחבורה וכו '.) בסופו של דבר מתוחזק על ידי Cool-Mania. האחריות אינה תקפה אם הפגם נגרם על ידי הזנחה או שימוש לרעה של הרוכש, הונאה, לחות או גורמים אחרים שאינם קשורים לליקויי ייצור או ייצור

13. פרטיות

13.1 הנתונים האישיים המבוקשים ומסופקים על ידי הלקוח במהלך מילוי מודול ההזמנה נאספים ומעובדים על מנת לענות על דרישות הלקוח ולא בשום מצב יהיו מורשים לצדדים שלישיים. Cool-Mania מבטיחה ללקוחותיה את הכבוד כללים לעיבוד נתונים אישיים, בכפוף לקוד הפרטיות הקבוע בצו חקיקה מס '196 מיום 30.06.2003 ובשינויים הבאים.

14. שגיאות ו / או אי דיוקים באתר

14.1 Cool-Mania מחויבת כל העת לבדוק את הקטלוג המקוון כדי למנוע טעויות או אי דיוקים. עם זאת, יתכן כי האתר מכיל שגיאות, אי דיוקים או מחדלים. Cool-mania שומרת על כן את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים הכלולים באתר, גם לאחר שבסופו של דבר התקבלה הזמנה. שומר לעצמו גם את הזכות לשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת ללקוח.