רכזת USB - סוג C

רכזת USB - רכזות מסוג C עם יכולת לחבר עד 1-11 מכשירים באמצעות מחבר USB c רכזת אחד. SB-C, שמע, LAN, HDMI, MDP, VGA, SD, מיקרו SD, 3x USB 3.0