משקפת לראיית לילה

משקפת לראיית לילה - חד ומשקפת עם זום, זום אופטי ודיגיטלי, מיטב מכשירי תצפית הלילה (גוגלים) במלאי.